ons. jan 27th, 2021

Lån Utan Inkomst

Som vanligtvis är det inte möjligt att bevilja ett lån utan inkomst i banker. Bankinstitut kräver solid säkerhet. En vanlig inkomst räcker inte. Mängden av det är fortfarande viktigt. På denna grundval beslutar finansanalytiker om de ska bevilja ett lån. Förfarandet är inte omedelbart. Du måste vänta till och med några dagar på ett beslut.
Bland de krav som låneföretagen ställer för personer som ansöker om ett lån nämns inkomstintyget vanligtvis inte. De ekonomiska situationerna är olika. Konsumenterna betalar inte tillbaka för lån när det går bra och när de har ekonomiska svårigheter, även om deras inkomst inte är stabil. I detta fall är ett lån utan utlåningsföretagens intäkter till hjälp.

När vi snabbt behöver extra kontanter överväger vi vanligtvis olika sätt att få det. Den snabbaste lösningen i sådana fall är vanligtvis ett lån från icke-bankföretag. Men vad händer om vi behöver låna ett större belopp, men samtidigt inte kan vi skryta med fast inkomst? I icke-bankföretag kan politiken gentemot sådana kunder vara mycket annorlunda.

Så om du inte har en inkomst, i många företag kommer din låneansökan förmodligen att avvisas. Men det finns också institutioner på den icke-bankmarknaden som kan låna till dig, förutsatt att du har ytterligare säkerheter. Det här är företag som erbjuder lån med en garant eller lån under pantsättning av fastigheter och fastigheter.

Lån Utan Inkomst

Personer som har skulder eller är upptagna i gäldenärens databaser på grund av tidigare betalningar och inte har några dokumenterade inkomster kan ansöka om ett lån. Företag som erbjuder lån utan inkomst kontrollerar inte bara vår närvaro i BiK och andra databaser, utan kräver inte heller att vi har ett anställningsavtal. Om vi till exempel får förmåner, underhåll, föräldrapenning eller inkomst från att hyra en lägenhet eller garage, kan vi framgångsrikt ansöka om denna typ av lån.

You may have missed